dijous, 8 de març de 2012

CONTE PER LA PAU

Per celebrar el dia de la pau varem organitzar diferents activitats: pintar un mural al pati i contar un conte per tal de millorar la comunicació. Des de l'escola creim que per tal d'aconseguir la pau, al nivell dels nostres alumnes,  és necessari tenir una bona comunicació, és necessari saber com comunicar-se. Per aquesta raó organitzarem aquesta activitat de la mà d'en Ricard. La primera sessió anar encaminada a veure quins elements són necessaris per tal de tenir una bona comunicació. A la segona sessió preparàrem un conte sobre aquest tema i el contàrem als nins i nines d'educació infantil.