dimarts, 14 de maig de 2013

Treball cooperatiu

Treballam castellà amb els equips de feina. Primer de manera individual.
Després en parella o grup de 3. Llavors el grup sencer i per acabar en gran grup.